فرشته سیاه شب

قسمت۱           لینک مستقیم

قسمت۲           لینک مستقیم

قسمت۳           لینک مستقیم

قسمت۴           لینک مستقیم

قسمت۵           لینک مستقیم

قسمت۶           لینک مستقیم

قسمت۷           لینک مستقیم

قسمت۸           لینک مستقیم

قسمت۹           لینک مستقیم

قسمت۱۰         لینک مستقیم

قسمت۱۱         لینک مستقیم

قسمت۱۲         لینک مستقیم

قسمت۱۳         لینک مستقیم

قسمت۱۴         لینک مستقیم

قسمت۱۵         لینک مستقیم

قسمت۱۶         لینک مستقیم

قسمت۱۷         لینک مستقیم

قسمت۱۸         لینک مستقیم

قسمت۱۹          لینک مستقیم

قسمت۲۰          لینک مستقیم

قسمت۲۱          لینک مستقیم

قسمت۲۲          لینک مستقیم

قسمت۲۳          لینک مستقیم

قسمت۲۴          لینک مستقیم

قسمت۲۵          لینک مستقیم

قسمت ۲۶ پایان       لینک مستقیم        دانلود زیرنویس فارسی کامل


من چون این انیمه رو ندیدم هیچ توضیحی ندارم براش ولی باید انیمه قشنگی باشه نمی دونم!!!!

 

/ 0 نظر / 34 بازدید